Oznaczyłam poziom betaHCG w 10. dpt. – czy jestem w ciąży?

Dziś jest 10. dzień od transferu, zrobiłam badanie Beta HCG. Wynik: 31.69. Czy mogę mieć już nadzieję? Miałam podane dwa embriony (10- i 7-komórkowy).

Proszę raz jeszcze oznaczyć poziom betaHCG – po dwóch dniach jego wartość powinna zwiększyć się dwukrotnie, wówczas można uznać ten fakt za dobrą prognozę. Proszę powtórzyć badanie, a o interpretację obu wyników poprosić lekarza prowadzącego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum