Parę zdań na temat podłoża EmbryoGen

Chciałam prosić o parę zdań na temat podłoża EmbryoGen. Choruję na endometriozę, do tej pory przeszłam jedną procedurę w tym 3 transfery z zastosowaniem EmbryoGlue niestety bez powodzenia i spotkałam się trochę z rozbieżnymi opiniami na jego temat, natomiast o EmbryoGen stosunkowo jest mało informacji o skuteczności.

Wspominane przez Panią medium jest dedykowane pacjentkom, które w przeszłości doświadczyły poronień (w tym także pustego jaja płodowego), po wykluczeniu wszystkich innych przyczyn tego stanu rzeczy. EmbryoGen zawiera naturalny cytokinowy czynnik wzrostu (GM-CSF), który może zwiększać nieco szansę na pomyślną implantację zarodka i jego dalszy rozwój w sytuacji, gdy podejrzewa się, że niedobór tego czynnika jest przyczyną poronień.W innych przypadkach jego działanie nie ma korzystniejszego wpływu na rozwój zarodków niż pożywki, które stosuje się rutynowo.

Embriolog nOvum

Powrót do forum