PGD a poszukiwanie prawidłowych morfologicznie plemników

Jak długo zajmuje znalezienie zdrowych plemników za pomocą metody PGD?

Metoda PGD nie jest metodą służącą do poszukiwania plemników. Diagnostyka przedimplantacyjna (ang. preimplantation genetic diagnosis,PGD) to badanie istniejącego już zarodka pod kątem genetycznym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum