Pierwsze USG mam w 26 dpt, co wtedy powinno być widać?

Miałam podane dwa zarodki 3 dniowe (pierwsze ICSI). W 18 dpt bhCG 2300, w 21 dpt 5888, do tej pory takiej wielkości przyrost miałam po 48 h, a nie po 72 czy to dobry przyrost? Pierwsze USG mam w 26 dpt, co wtedy powinno być widać?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. Potem przyrost jest wolniejszy i po osiągnięciu poziomu 1000 mIU/ml ważniejsze jest monitorowaniu ciąży w badaniu ultrasonograficznym.W 25 dni po transferze (lub przy betahCGpow. 1000 mUI/mL) można wykonać pierwsze badanie USG, żeby uwidocznić pęcherzyk płodowy. Następne USG (ok. 10 dni później lub przy betahCGpow. 10 000 mIU/mL) powinno potwierdzić czynność serca płodu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum