Plemniki amorficzne i IMSI

Witam!

Podczas ostatniego in vitro (nie powiodło się) embriolog powiedział, że mąż ma plemniki "amorficzne". Zastanawiamy się nad skorzystaniem z IMSI przy kolejnym podejściu. Jednak to podnosi koszty całej procedury stąd pytanie: czy, Pani zdaniem, to zwiększy nasze szanse na uzyskanie prawidłowych zarodków? W jakich wypadkach IMSI ma sens?

Dziękuję za odpowiedź, A & M

Embriolog miał prawdopodobnie na myśli plemniki nieprawidłowe morfologicznie – o zniekształconych główkach, wadliwych wstawkach lub witkach. W warunkach fizjologicznych takie plemniki mają znacznie mniejsze szanse na zapłodnienie komórki jajowej niż plemniki o prawidłowej budowie morfologicznej. W praktyce, od prawidłowej morfologii istotniejsza jest jakość materiału genetycznego plemnika, choć zauważono, że często obie te rzeczy idą w parze.

W przypadku tradycyjnej metody zapłodnienia pozaustrojowego w procedurze ICSI, stosowane przy wyborze plemnika do zapłodnienia powiększenie obrazu spod mikroskopu jest na tyle małe (400 razy), że nie pozwala wyraźnie dostrzec jego jądra komórkowego, co może skutkować wyborem gamety o nieprawidłowym jądrze, z uszkodzonym materiałem genetycznym. W procedurze IMSI zastosowanie optycznego powiększenia rzędu 600 – 1000 razy przy jednoczesnym dodatkowym powiększeniu cyfrowym, pozwala finalnie uzyskać powiększenie obrazu rzędu 6000 – 10000 razy, co umożliwia dokładniejsze wyselekcjonowanie plemników o najlepszej morfologii, co zwykle pozwala podnieść wskaźnik skuteczności zapłodnienia in vitro. Problem może powstać wtedy, gdy prawidłowych pleminków nie ma w ogóle w danej porcji nasienia. Wybiera się wówczas plemniki z najmniejszą ilością nieprawidłowości, szczególnie w budowie główki, gdzie znajduje się materiał genetyczny plemnika.

Z opisu Państwa sytuacji wnioskuję, że plemniki nieprawidłowe widać już pod mniejszym powiększeniem, więc oglądanie ich pod jeszcze większym niewiele zmieni. Ważne, aby w ogóle znalazły się prawidłowe. Czy jest na to szansa, można stwierdzić po rutynowymbadaniu nasienia z barwieniem i dokładną oceną mrofologii plemników. Jeśli są jakiekolwiek plemniki określone jako prawidłowe, warto zrobić IMSI, aby je wyselekcjonować do zapłodnienia. Jeśli wszystkie są nieprawidłowe, szczególnie w budowie główki, należałoby poradzić się androloga czy jest szansa na poprawienie stanu nasienia. W Państwa indywidualnym przypadku ważne jest czy w ogóle doszło do prawidłowego zapłodnienia komórek, czy zarodki dzieliły się prawidłowo, czy prowadzono ewentualną skuteczną hodowlę embrionów do stadium blastocysty. Są to ważne zagadnienia, które powinien rozważyć embriolog, aby wspólnie z Państwa lekarzem prowadzącym podjąć najlepszą decyzję dotyczącą dalszego planu leczenia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum