Podróżowanie samochodem po ET

Czy podróżowanie samochodem na ok. 400 km jako pasażer w 6 dniu po kriotransferze nie wpłynie negatywnie na zagnieżdżenie się zarodka?

Podróżowanie jest dozwolone. Trzeba jednak pamiętać, że wielogodzinne podróżowanie bez ruchu niesie samo w sobie ryzyko zakrzepów oraz ryzyko wystąpienia wzmożonych skurczów macicy, dlatego wskazane są regularne przerwy w podróży na dalekie odległości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum