Podsumowanie protokołu embriologicznego – prośba o interpretację

Jestem po pierwszej nieudanej próbie in vitro. Otrzymałam właśnie podsumowanie z przebiegu części embriologicznej, która jest dla mnie trochę nie zrozumiała: w 1 cyklu 7 komórek, tylko 3 prawidłowe, z tego 2x3PN, reszta 0PN. Pobranie: jajnik lewy 6, jajnik prawy 6, napełnione próbówki 6, niedojrzałe 4, pośrednie 1, dojrzałe 7. Skoro dojrzałych było 7, to co mogło być przyczyną tego, że nawet nie doszło do transferu? Dodam, że rezerwę mam dobrą i kariotyp również. Czy jest szansa, że przy kolejnej próbie się uda? Czy stosowane leki do stymulacji mają duże znaczenie, żeby in vitro się powiodło?

Najlepiej by było, aby opis części embriologicznej tłumaczył lekarz lub embriolog, który ją stworzył. Tak więc ta interpretacja, którą poniżej przedstawię może nie być prawidłowa, ponieważ opis jest skrótowy i schematyczny, przeznaczony raczej do wewnętrznego użytku ośrodka. Z opisu, który Pani przytoczyła można wywnioskować (jeśli dobrze interpretuję te dane), że było 12 pęcherzyków w jajnikach, które nakłuto, pobrano 12 wzgórków jajonośnych, czyli komórek jajowych otoczonych warstwą komórek ziarnistych, z tego 7 wstępnie oceniono jako dojrzałe. Jednak po pozbawieniu komórek jajowych warstwy komórek ziarnistych okazało się, że tylko 3 były prawidłowe, czyli były w stadium zdolnym do zapłodnienia (miały wyrzucone I ciałko kierunkowe). Pomimo tego nie zapłodniły się prawidłowo, 2 komórki zapłodniły się nieprawidłowo (miały 3 przedjąrza, czyli okrągłe struktury z kompletem chromosomów, a powinny mieć 2 przedjądrza – jedno od matki drugie od ojca), 3 komórki nie zapłodniły się w ogóle (nie miały przedjądrzy – 0PN). Dlatego nie doszło do transferu. Brak prawidłowego zapłodnienia jest w tym wypadku prawdopodobnie spowodowane jakością komórek jajowych, choć nie wiem jakie było nasienie męża, więc i ten czynnik należy dodatkowo wziąć pod uwagę. Aby udzielić rzetelnej odpowiedzi na Pani pytanie dlaczego nie doszło do transferu, należałoby mieć wiedzę dotyczącą, między innymi, ewentualnego występowania u Pani schorzeń towarzyszących (PCO, endometrioza itp.) oraz Pani wieku i wskaźnika BMI, gdyż każdy z tych czynników może mieć oddziaływać na jakość komórek jajowych, co ma zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia pozaustrojowego. Proszę również pamiętać o tym, że chociaż najważniejszy wpływ na powodzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego i rozwój zarodków ma jakość oocytów i plemników użytych do zapłodnienia (a przede wszystkim ich materiał genetyczny), to bardzo istotne są również warunki zewnętrzne hodowli in vitro (stosowane pożywki, zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów, doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa). W tym konkretnym wypadku należy się zastanowić razem z lekarzem prowadzącym nad zmianą sposobu stymulacji, zarówno rodzaju protokołu, jak i leków. Lekarz znający swoją pacjentkę (wiek, rezerwę jajnikową, dotychczasową reakcję na stymulację, czy występowało zagrożenie zespołem przestymulowania itd.), jest w stanie najlepiej ocenić, który protokół może w danej sytuacji okazać się najskuteczniejszym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum