POF/PCO/chorba autoimmunologiczna

Zgadzam się, że przyczyną POF mogła być choroba autoimmunologiczna, ale wówczas, jeśli zbiegła się w czasie z kauteryzacją, oznaczałoby to jedno - że nie było PCO, wynika to z faktu, iż te same uwarunkowania nie mogą wywoływać dwóch wzajemnie wykluczających się schorzeń. Więc w dniu kiedy była kauteryzacja jajników albo było PCO, albo niska rezerwa jajnikowa wywołana przez schorzenie autoimmunologiczne. Dobry tok rozumowania przyjęłam?

Nie znając Pani stanu zdrowia sprzed i po zabiegu, nie mogąc Pani zbadać i nie widząc badań dodatkowych, nie jesteśmy w stanie pomóc Pani w dalszej analizie Pani choroby. Najkorzystniej będzie, jeśli na dodatkowe pytania odpowie Pani lekarz prowadzący, który na pewno jest najlepiej zorientowany w sekwencji zdarzeń.

Embriolog nOvum

Powrót do forum