Polimorfizm 9 chromosomu a szanse na ciążę

Jakie mają Państwo doświadczenia dotyczące par, u których w kariotypach pojawia się polimorfizm chromosomu? Mój kariotyp jest prawidłowy, mąż ma polimorfizm 9 chromosomu. Jesteśmy po 4 pełnych programach, mimo uzyskiwania dość wysokiego wskaźnika zapłodnienia w zarodkach zawsze pojawiała się fragmentacja. Do implantacji nigdy nie doszło – prawdopodobnie – beta hCG zawsze 0. Spotkaliśmy się z opiniami, iż właśnie ten polimorfizm jest tego przyczyną - ta aberracja będzie negatywnie wpływać na rozwój zarodkowy i albo do implantacji nie dojdzie, albo zarodki będą się ronić. Czy w Państwa pracy klinicznej taka teoria/opinia znajduje potwierdzenie?

W doniesieniach medycznych nie stwierdzono by polimorfizm chromosomu 9 występował częściej u niepłodnych par niż w ogólnej zdrowej populacji. By oszacować prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowo rozwijającej się ciąży zwieńczonej narodzinami zdrowego dziecka w Państwa przypadku, proszę udać się z wynikami badań do lekarza genetyka, który na podstawie wyników oraz wywiadu rodzinnego udzieli Państwu indywidualnej porady genetycznej. Nasze doświadczenie dotyczące polimorfizmu chromosomu 9 u pacjentów jest zbyt małe.

Embriolog nOvum

Powrót do forum