Ponad połowa z pobranych podczas punkcji jajników komórek była niedojrzała, dlaczego?

Ponad połowa z pobranych podczas punkcji jajników komórek była niedojrzała, dlaczego?

Przeanalizowanie i wyjaśnienie tej sytuacji jest możliwe jedynie przez lekarza na wizycie lekarskiej. Należy rozważyć ile rosło pęcherzyków jajnikowych podczas stymulacji, jakiej były wielkości, czy wszystkie rokowały dojrzałość. Zaistniała sytuacja może być skutkiem niewłaściwej reakcji Pani organizmu na stymulację hormonalną w trakcie przygotowań do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Pomocna w Pani przypadku mogłaby okazać się taka modyfikacja protokołu stymulacyjnego, która zwiększyłaby szansę na uzyskanie dojrzałych komórek jajowych. By dokonać właściwego wyboru protokołu stymulacyjnego należałoby przeanalizować dotychczas stosowany protokół stymulacji, czas jego trwania oraz poziomy hormonów (estradiolu i progesteronu). Do rozważenia pozostaje także zmiana rodzaju protokołu, rodzaju stosowanych leków, wydłużenie czasu od wykonania zastrzyku z hCG do czasu punkcji powyżej 36. godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum