Porównanie skuteczności sztucznych i naturalnych cykli przygotowawczych do krio-ET

Czy bardziej skuteczny jest kriotransfer na cyklu sztucznym, czy stymulowanym? Przygotowuję się do trzeciego kriotransferu, dwa poprzednie były na cyklu stymulowanym. Po pierwszym kriotransferze zaszłam w ciążę. Poroniłam pod koniec 6. tyg. Nigdy nie miałam problemów z naturalnym cyklem.

Opierając się na badaniach opisanych w literaturze medycznej, można wyciągnąć wniosek, że skuteczność obu protokołów jest porównywalna. W jednej z prac (Givens CR, Markun LC, Ryan IP, Chenette PE, Herbert CM, Schriock ED:Outcomes of natural cycles versus programmed cycles for 1677 frozen-thawed embryo transfers Reprod Biomed Online2009,19:380-384.) autorzy konkludują, że nie ma statystycznie znaczących różnic w odsetkach urodzeń dzieci po transferach rozmrożonych zarodków przeprowadzanych w cyklach naturalnych (28,1%) w porównaniu z transferami przeprowadzonymi w cyklach sztucznych (27,8%). W Novum w 2012 roku skuteczność kriotransferów w cyklu naturalnym wynosiła 32,8% (ogółem 524 cykle), w cyklu z zastosowaniem estrogenu i progesteronu – 29,4% (w sumie 204 cykle), co nie jest różnicą statystyczną. Ogólnie przy prawidłowych owulacyjnych cyklach zalecamy transfery rozmrożonych zarodków w cyklach naturalnych, natomiast w przypadku cyklów bezowulacyjnych – cykle sztuczne. Alternatywą mogłoby być wywołanie owulacji lekami, ale wtedy to nie jest cykl naturalny i skuteczność takiego postępowania jest mniejsza; szczególnie, jeśli do stymulacji owulacji jest stosowany antyestrogen. Jeśli przy jednym sposobie przygotowania nie uzyskuje się pożądanego efektu, należy spróbować innego. W Pani przypadku, jeśli nie ma problemów z owulacją, można rozważyć przygotowanie w cyklu naturalnym, bez leków. Niekiedy decyzję o sztucznym cyklu przygotowawczym do kriotransferu lekarz podejmuje w obliczu trudności z monitorowaniem cyklu (np. gdy regularne wizyty u lekarza nie są możliwe); dodatkową zaletą tego typu cykli jest także łatwość ich „zaprogramowania”.

Embriolog novum

Powrót do forum