Poziom przeciwciał anty-Hbs a konieczność ponownego zaszczepienia się przed IVF-em

Mam wynik przeciwciała anty-Hbs 2,0, mąż również taki sam - anty-Hbs 2,0. Czy będziemy musieli wykonać szczepienie ENGERIX przed zabiegiem in vitro?

Obecnie za pacjenta uodpornionego przeciwko WZW typu B uważa się osobę, która została prawidłowo, kompletnie zaszczepiona oraz uktórej stwierdzono przeciwciała anty-Hbs, bez względu na ich stężenie. Dzięki pamięci komórkowej, nawet upacjentów zmałym stężeniem przeciwciał anty-Hbs, dochodzi do szybkiej reakcji układu immunologicznego iwytwarzania przeciwciał po ponownym kontakcie zantygenem Hbs. Ochronne stężenie przeciwciał, to obecność wsurowicy nie mniej niż 10 mIU/ml przeciwciał anty-Hbs itaką wartość pomiaru 1–2 miesiące po podaniu trzeciej dawki szczepionki przeciwko HBV przyjęto za kryterium prawidłowej odpowiedzi na szczepienie. Po szczepieniu podstawowym dosyć szybko (w ciągu kilku tygodni) dochodzi do zmniejszenia się wartości przeciwciał anty-Hbs, jednak rzadko wartość ta wynosi <10 mIU/ml. W związku z tym decyzję czy wskazane byłoby w Państwa przypadku szczepienie podejmie lekarz po ustaleniu w jaki sposób i kiedy byli Państwo szczepieni. Nawet jeśli szczepienie byłoby wskazane, decyzja o jego wykonaniu należy do Państwa. Lekarz może jedynie wskazać jakie korzyści mogą Państwo odnieść z uodpornienia przeciw wirusowi żółtaczki wszczepiennej typu B.

Piśmiennictwo:

Medycyna Praktyczna za Polską Grupa Ekspertów HBV – Zespół ds. Szczepień: Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu Ai B. 19 października 2011 r.

Embriolog nOvum

Powrót do forum