Pracownicy laboratorium IVF

Bardzo interesuje mnie praca embriologa. Jakie studia trzeba skończyć żeby móc pracować w laboratorium in vitro?

Ela

By móc podjąć pracę w laboratorium IVF najlepiej ukończyć biologię ze specjalizacją embriologia człowieka. Poza tym, pracownikami laboratorium in vitro mogą zostać absolwenci studiów medycznych, a także innych kierunków przyrodniczych (np. biotechnologii). Dr Katarzyna Kozioł jest lekarzem, specjalistą ginekologiem – położnikiem, a także starszym embriologiem klinicznym. Tytuł ten jest przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Reprodukcji i Embriologii Człowieka (ESHRE) osobom czynnie pracującym w laboratorium in vitro, posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kierowany przez Nią zespół tworzą biolodzy i biotechnolodzy oraz analityczka medyczna.

Embriolog nOvum

Powrót do forum