Preparatyka nasienia do IMSI

Wielokrotnie czytałam na Państwa forum o tym, że istnieją specjalne metody preparowania nasienia do procedur in vitro, które zwiększają pulę nieuszkodzonych plemników. Czy w Novum stosowane są takie metody, a jeśli tak to jak się to nazywa?Przygotowujemy się z mężem do drugiego IMSI (pierwsze nieudane). U mnie wszystko jest OK. Mąż bardzo słabe nasienie i 70% pofragmentowanych plemników.

Standardowa procedura preparatyki nasienia do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego, polegająca na kilkukrotnym wirowaniu na wysokich obrotach nasienia w gradiencie stężeń odpowiednich substancji oraz późniejsza kapacytacja plemników w specjalnie do tego celu przeznaczonych pożywkach, umożliwia selekcję najżywotniejszych plemników, które mogą zostać użyte do zapłodnienia komórek jajowych pacjentki. Zgodnie z doniesieniami w prasie medycznej, m.in. Effects of semen storage and separation techniques on sperm DNA fragmentation [w:] Fertility and Sterility; Volume 94, Issue 7, Pages 2626-2630, December 2010, najmniejszy odsetek fragmentacji plemników stwierdzono po preparatyce nasienia metodą swim up. Jednak metoda ta nie zawsze nadaje się do preparowania nasienia o bardzo słabych parametrach. Dodatkowo, w trakcie przeprowadzania procedury IMSI, z uwagi na zastosowanie bardzo dużego powiększenia mikroskopowego, możliwy jest wybór spośród uprzednio wypreparowanych plemników tych, o najbardziej prawidłowej budowie morfologicznej bez dużych wakuol, co podobno ma się wiązać z mniejszą fragmentacją DNA. Jednak wpływ fragmentacji DNA plemników na wynik zapłodnienia in vitro, a także korzystny wpływ IMSI zamiast ICSI pozostają nieznane i wzbudzają wiele kontrowersji wśród autorytetów medycznych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum