Program refundacyjny – co się stanie z zamrożonymi zarodkami, jeśli nie uiszczę za nie opłaty do 30.06.2016?

Co się stanie z zamrożonymi zarodkami, jeśli nie uiszczę za nie opłaty do 30.06.2016 (zarodki były pobrane jak miałam 37 lat), a program rządowy trwa do 30.06.2016 i czy wiadomo już coś czy zostanie przedłużony?

Po 30-06-2016 roku za zarodki przechowywane dotychczas bezpłatnie w ramach programu powinni zapłacić pacjenci, którzy nimi dysponują. Zazwyczaj przy zamrażaniu zarodków pacjenci podpisują z ośrodkiem leczenia niepłodności umowę, w której szczegółowo jest wyjaśnione co się stanie, gdy pacjenci nie uiszczą opłaty. Proszę więc sprawdzić jakie są zapisy w Pani umowie. W myśl zapisów Ustawy o leczeniu niepłodności, która zaczyna obowiązywać 1 listopada br. zarodki par, które ich nie wykorzystają mogą być przekazane tylko do anonimowego dawstwa. Dzieje się to na podstawie podpisanych przy zamrażaniu umów, w których takie warunki są szczegółowo opisane lub, jeśli brak takich zapisów, po 20 latach niezależnie od woli Pacjentów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum