Program refundacyjny; w której dobie transferowane są zarodki?

Czy przy pierwszym podejściu do procedury w ramach programu z ministerstwa zarodki musza być hodowane do 5. doby do stadium blastocysty? Czy tylko te, które będą mrożone i wykorzystane w przyszłości, a świeże zarodki można podać w 2 - 3 dobie po punkcji?

Nie, nie muszą. Program przewiduje transfer w 2., 3. lub 5. dobie. Jednak, jeśli przewiduje się, że będą zarodki do mrożenia, rozsądniej wydaje się hodować wszystkie, ponieważ w piątej dobie można lepiej wybrać ten jeden do transferu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum