Proszę o informację dot. refundacji in vitro

Proszę o informację dot. refundacji in vitro. Mam 33 lata, AMH W 2012r 0,69, w grudniu 2013 1,58 (chyba kwestia tylko odczynników?) FSH 6,5. Jestem po jednym in vitro komercyjnym luty 2014. Udało uzyskać się 2 komórki jajowe z czego jedna niedojrzała. Zarodek był sklasyfikowany jako 8A. W historii leczenia mam udokumentowane 6 miesięcy stymulacji (closstilbegyt, fostimon) 1 inseminacja. Wcześniej uzyskałam informację, że muszę mieć udokumentowane 24 m-ce leczenia przy wieku poniżej 35lat? Czy 1 in vitro z tak słabą odpowiedzią wyklucza mnie z refundacji? Jak długo czeka się na in vitro przy refundacji?

Wg MZ: „Warunkiem przystąpienia do Programu jest rozpoznanie bezwzględnej przyczyny niepłodności przez lekarza lub udokumentowane nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym niż 12 miesięcy”. W przypadku niektórych wskazań konieczne jest udokumentowanie leczenia przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Kwalifikacja pary do programu refundacyjnego odbywa się w oparciu o kryteria wymienione na stronie internetowej: http://invitro.gov.pl/ktomoze

Embriolog nOvum

Powrót do forum