Proszę o interpretację wyników męża

Proszę o interpretację wyników męża objętość 2,0 ml PH 7,6 zabarwienie biało-szare lepkość prawidłowa OCENA MIKROSKOPOWA Aglutynacja- Koncentracja 0,1 mln/ml całkowita ilość plemników w ejakulacie 0,2 mln ruch całkowity: w osadzie po wirowaniu znaleziono pojedyncze plemniki o ruchu postępowym oraz pojedyncze plemniki o ruchu w miejscu. wszystkie pozostałe plemniki nieruchome koncentracja komórek okrągłych 0,5 mln/ml koncentracja leukocytów 2,5 mln/ml

Wynik badania świadczy o znacznie obniżonych parametrach nasienia Pani małżonka. Wskazana jest konsultacja andrologiczna.

Embriolog nOvum

Powrót do forum