Proszę o interpretację wyniku hCG

Dziś jestem 14 dzień po transferze. 11 dnia pojawiły się małe plamienia, natomiast 12 były już dosyć duże (jak normalny okres) i trwają do dziś. 13 dnia zrobiłam BhCG, wynik 106,3 mIU/ml. Proszę o interpretację wyniku.

Wynik wskazuje na ciążę, gratulujemy. Należy oznaczyć ponownie stężenie hCG po upływie 48 godzin od chwili pierwszego badania oraz poziom progesteronu i wszystkie uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem prowadzącym. Z nim też należy ustalić postępowanie w przypadku krwawienia (czy nie bierze Pani leków działających przeciwkrzepliwie, np. aspiryny, heparyny?).

Embriolog nOvum

Powrót do forum