Proszę o pomoc w odnalezieniu sedna naszego problemu

Mam za sobą 2 nieudane ICSI. Pierwsze: 17 oocytów Mll, nasienie A- 0%, B-55%; transfer zarodków 6A i 4A w drugiej dobie. Brak zarodków do mrożenia. Drugie podejście: 14 oocytów Mll, nasienie A-2%, B-50%; transfer zarodków 2B i 2B. Brak zarodków do mrożenia. Zarodki przestają się dzielić na przełomie 2 i 3 doby. Czyli z tego co rozumiem, komórki wyglądają na dobrej jakości, plemniki tez, a w połączeniu brak podziału. U mnie PCOS, wiek 38 lat, AMH 6,91; mąż 42 lata. Proszę o pomoc w odnalezieniu sedna naszego problemu. Rozważamy adopcje zarodka, czy może po kolei trzeba tj. wpierw AID, AK, a na końcu AZ? Czy możliwe jest, że lekarz nie zakwalifikuje naszego przypadku do AZ? Jaki jest czas oczekiwania w Państwa klinice na AZ?

Problemem w Państwa przypadku jest niski odsetek zapłodnionych komórek. Za niepomyślny przebieg procedury może być odpowiedzialna zarówno słaba jakość oocytu, jak i plemnika, bowiem zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (należałoby oznaczyć kariotypy, jeśli nie wykonywano tego badania). W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków, które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków.

Skoro poprzednie odpowiedzi na stymulacje były dobre, to w przypadku kolejnej próby można spróbować zastosować tzw. aktywację oocytów, czyli odpowiednią pożywkę z jonoforem wapnia. Aktywacja komórek jajowych polega na umieszczeniu ich po zapłodnieniu metodąICSIw specjalnym roztworze zawierającym w swym składzie jonofor wapnia. Jonofory są to cząsteczki zdolne,między innymi, do transportu jonów, w tym wypadku jonów wapnia,poprzez warstwę lipidową do wnętrza komórki. Celem zastosowania tego roztworu jest spowodowanie wzrostu stężenia jonów wapnia wewnątrz komórki jajowej, co naśladuje naturalne zjawisko zachodzące wewnątrz komórki tuż po zapłodnieniu (wniknięciu plemnika do komórki jajowej) indukowane m. in. obecnością czynnika aktywującego w plemniku. Wspomaganą aktywację oocytów stosuje się w przypadku pacjentek, u których w poprzednich próbachin vitrometodąICSInie uzyskiwano zapłodnienia lub niski odsetek (poniżej 30%) zapłodnionych komórek, co może być wynikiem m. in. niedoboru czynnika aktywującego w plemnikach. Zastosowanie wspomaganej aktywacji oocytów w przypadkach braku lub niskiego odsetka zapłodnień niezależnie od przyczynypozwala na wzrost odsetka zapłodnionych komórek (według różnych doniesień naukowych i naszych własnych doświadczeń) do ok. 60 -70%.

Decyzję o kwalifikacji pacjentów do procedury „adopcji prenatalnej” podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę różne czynniki, nie tylko medyczne. Zazwyczaj przed procedurami związanymi ze skorzystaniem z obcych komórek lub zarodków zalecamy pacjentom skorzystanie z konsultacji psychologicznej, co niejednokrotnie ułatwia podjęcie pacjentom właściwej decyzji. nOvum dysponuje zarodkami, które pacjenci mający już swoje dzieci przekazali do dyspozycji przychodni na potrzeby innych niepłodnych par. Nie ma konieczności oczekiwania na same zarodki, po zakwalifikowaniu przez lekarza nOvum, który potwierdzi wskazania do tej formy terapii, spełnieniu wymogów formalnych i odpowiednim przygotowaniu do transferu, można przystąpić do zabiegu. Wydaje się jednak, że nie wykorzystaliście Państwo wszystkich możliwości uzyskania własnych komórek, a z nich zarodków i ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum