Protokół MILD

Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o protokole MILD. Jestem po 2 nieudanych ICSI (zatrzymanie podziału zarodka ok 3 doby), AMH 11,4, hormony w porządku, czynnik męski (98% nieprawidłowych plemników, obniżona liczba i ruchliwość). Nurtuje mnie jeszcze pytanie: Jaki wpływ ma przerwanie podawanie gonadotropin (na skutek bardzo wysokiego poziomu estradiolu - 8000 - 10000) na okres 3 dni, następnie podawanie ich w mniejszej dawce i dokończenie protokołu długiego, na prawidłowy rozwój zarodka? Czy takie postępowanie może skutkować zatrzymaniem rozwoju zarodka?

Przerwanie podawania gonadotropin na dzień do kilku dni stosuje się w sytuacji zagrożenia zespołem przestymulowania jajników. W długim protokole nie ma innych możliwości zmniejszenia zagrożenia w trakcie stymulacji. Coasting wpływa niekorzystnie na jakość komórek jajowych, a co za tym idzie powstałych z nich zarodków i to tym bardziej im dłuższą przerwę w podawaniu gonadotropin się zastosuje. Jednak w takim wypadku decyzja lekarza jest podyktowana bezpieczeństwem pacjentki.

Protokół MILD jest protokołem stymulacji, w którym stymuluje się pacjentki zagrożone zespołem przestymulowania. Są różne schematy postępowania, najczęściej podaje się gonadotropiny w ustalonej przez lekarza, bezpiecznej dawce od 5. dnia cyklu. Czyli później niż w rutynowej stymulacji. Następnie wprowadza się antagonistę hormonu podwzgórzowego. Założenie protokołu MILD jest takie, że gonadotropiny wspomagają rozwój zrekrutowanych naturalnie (do 5. dnia cyklu) pęcherzyków. To powinno powodować, że jest ich znacznie mniej, ale są lepszej jakości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum