Przeciwciała przeciw antygenom jajnika i przeciwciała przeciw plemnikom. Czy mam szanse na dziecko z tymi przeciwciałami?

Stwierdzono u mnie przeciwciała przeciw antygenom jajnika i przeciwciała przeciw plemnikom. Czy mam szanse na dziecko z tymi przeciwciałami? Jeżeli tak, to czy współpracują Państwo z jakimiś placówkami w UK?

Przeciwciała przeciwjajnikowe (AOA) uszkadzają tkanki jajnika, są skierowane przeciw strukturom komórki jajowej, komórkom ziarnistym, otoczce przejrzystej, ciałku żółtemu. Podejrzewa się, że mogą powodować przedwczesne wygasanie czynności jajników na drodze immunologicznej. Ogólnie nie jest jasne czy przeciwciała przeciw plemnikowe wykrywane w surowicy krwi kobiet zmniejszają płodność.. Znaleziono je bowiem także w surowicy niektórych płodnych kobiet. Jeśli jednak nawet zmniejszają one płodność, to na pewno jej nie wykluczają, a zapłodnienie pozaustrojowe metodą ICSI (mikroniekcji plemnika do komórki jajowej) w większości wypadków omija ten problem. Ostateczną ocenę Pani szans na uzyskanie ciąży powinien przeprowadzić Pani lekarz prowadzący. Novum nie współpracuje niestety z ośrodkami leczenia niepłodności w Wielkiej Brytanii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum