Przegroda w macicy

Czy przegroda w macicy może utrudniać implantację zarodka i późniejsze donoszenie ciąży?

Ogólnie przyjmuje się, że wady macicy leczy się operacyjnie, gdy powodują niemożność donoszenia ciąży (późne poronienia, porody przedwczesne). Ewentualny wpływ wady macicy na prawidłowe funkcjonowanie narządu zależy od kilku czynników – od stopnia zaawansowania wady, stopnia objętości oraz ukrwienia macicy, ponieważ te czynniki mogą mieć zasadnicze znaczenie w kontekście trudności z implantacją zarodków, poronień oraz przedwczesnych porodów u pacjentek posiadających wady w budowie macicy. Nie sposób jednoznacznie zdalnie orzec jak przedstawiałaby się ta kwestia w Pani indywidualnym przypadku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum