Przygotowania do krioET – czy lekarz pamiętał o wszystkim?

Przygotowuję się do kriotransferu w cyklu owulacyjnym, 12 d.c wynik negatywny (nadmienię, że biorę udział w programie). Wg zaleceń lekarza i instrukcji, która otrzymałam, owulację mam monitorować przy pomocy testów owulacyjnych. Jeśli wystąpi test dodatni należny poinformować lekarza o tym fakcie, który dzień kriotransferu. Natomiast na Państwa stronie jest dokładny opis przygotowania do kriotransferu, m.injest mowa o zastrzyku wyzwalacjacym owulacje oraz badaniu USG potwierdzającym czy owulacja wystąpiła. Czyżby lekarz zapomniał mnie poinformować?

Istnieje wiele sposobów przygotowania się do kriotransferu. Przykładowe opisane są na stronie internetowej, jednak ostateczną decyzję jaki sposób jest najlepszy w danej sytuacji lub danym Programie podejmuje lekarz prowadzący i to z nim należy wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Ogólnie można powiedzieć, że w przypadku występowania owulacyjnych cykli przygotowanie w sposób jak najbardziej naturalny i bezinwazyjny (za pomocą testów owulacyjnych) jest skuteczne i nie wymaga ani brania zastrzyków, ani przyjeżdżania na wiele wizyt w celu wykonania USG.

Embriolog nOvum

Powrót do forum