Pytania od pacjentki po pierwszym nieudanym ET

Jestem po nieudanym pierwszym transferze, przygotowuję się obecnie do kriotransferu. W pierwszym podjęciu (ICSI) po długim protokole uzyskano łącznie 5 zarodków, podano 2 zarodki 3-dniowe b. dobrej klasy, niestety nie przyjęły się. Przyczyną niepłodności jest u nas czynnik męski. Po niepowodzeniu wykonałam szereg badan ANA I, II, ANCA, weryfikację hormonów tarczycy, anatykogulant toczniowy, przeciwciała antykardiolipinowe IgGIgM – > wyniki wszystkich badań są w normie nie stwierdzono odchyleń. Przeszłam także zabieg histeroskopii diagnostycznej -> w normie.Po stymulacji, z książkowych 28-dnowych cykli, pierwszy po transferze wydłużył się do 36 dni kolejny także. 1. Czy jest szansa że w najbliższym czasie ulegną one przywróceniu do poprzedniej długości? Czy powinnam się niepokoić takim wydłużeniem, dodam iż protokół długi ponad 35 dni Gonapeptyldaily następnie stymulacja właściwa. 2. Jakie jeszcze badania lub zalecenia powinnam wykonać, aby przyczynić się do zwiększenia szansy na powodzenie? 3.Czy ewentualne szczepienie przypominające przeciw WZW A, które planuję przed urlopem może zaszkodzić w późniejszym transferze?

Po stymulacji hormonalnej organizm może potrzebować jednego do kilku cykli, aby dojść do równowagi. Jest to normalne. Pani cykle powinny wrócić do poprzedniej długości.

Nie podała Pani kilku istotnych szczegółów, które mają duże znaczenie dla powodzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego, przede wszystkim Pani wieku, wskaźnika BMI, występowania ewentualnych schorzeń towarzyszących, poziomu hormonów FSH i AMH. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków. Należy rozważyć czy nadmierna czynność skurczowa macicy nie była przyczyną niepowodzenia transferu. Ale proszę pamiętać, że nie każda próbain vitrokończy się sukcesem, nawet ta o największej szansie na ciążę. Po wykluczeniu powyższych potencjalnych przyczyn niepowodzenia, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który podany w optymalnym cyklu będzie zdolny do zapoczątkowania ciąży. Nie ma potrzeby na razie wykonywać więcej badań. Brak przyjęcia się dobrych jakościowo zarodków przy dobrze wyglądającej śluzówce i braku innych przeszkód mógł wynikać z braku synchronizacji stopnia rozwoju śluzówki macicy z rozwojem zarodka. W takiej sytuacji transfer rozmrożonego dobrej jakości zarodka w naturalnym lub sztucznym cyklu może okazać się tym skutecznym.

Może Pani poddać się szczepieniu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum