Refundacja: ciąża po pierwszej próbie, co z pozostałymi dwiema procedurami?

Pierwsze podejście ICSI programem rządowym zakończyło się dla nas sukcesem (za 2 miesiące Hania będzie na świecie) Czy jest możliwość wykorzystania 2 podejść do 06.2016 w celu uzyskania drugiej ciąży? Czy sukces jednego dziecka kończy program?

Fakt powodzenia pierwszego zabiegu nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do dwóch pozostałych należnych Państwu prób pod warunkiem, że zmieszczą się Państwo w określonym przez Program czasie. Wszystkie trzy próby, jeśli będzie konieczność ich wykonania (włącznie z kriotransferem ostatniego zamrożonego zarodka), by były nadal refundowane, muszą być przeprowadzone do końca czerwca 2016 roku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum