Refundacja IVF: do kiedy należy wykonać trzecią próbę IVF?

Mam pytanie odnośnie do refundowanego programu in-vitro. Jesteśmy z mężem objęci tym programem, mieliśmy dwa podejścia, drugie zakończone ciążą. Mamy zamrożone 3 zarodki, chciałam zapytać czy mimo powodzenia, trzecie podejście mamy nadal refundowane i czy wtedy jest możliwość podania więcej niż jednego zarodka i czy musimy je wykorzystać do końca obowiązującej nas umowy, tj. czerwca 2016 r.?

Wszystkie trzy próby, jeśli będzie konieczność ich wykonania (włącznie z kriotransferem ostatniego zamrożonego zarodka), by były nadal refundowane, muszą być przeprowadzone do końca czerwca 2016 roku. Fakt powodzenia pierwszego zabiegu nie ma wpływu na możliwość przystąpienia do dwóch pozostałych należnych Państwu prób pod warunkiem, że zmieszczą się Państwo w określonym przez Program czasie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum