Refundacja IVF-u; jak zmienić realizatora na nOvum?

Zostaliśmy zakwalifikowani do rządowego programu refundacji in vitro. Pierwszą stymulację i zapłodnienie in vitro wykonywaliśmy w Rzeszowie (klinika Parens), niestety nie jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych usług medycznych (nie tylko negatywny wynik ma wpływ na nasza ocenę, rozumiem że żadna klinika nie może zagwarantować sukcesu). Chcielibyśmy jednak zmienić klinikę na Novum. Proszę o informację czy to jest możliwe, jakie dokumenty będą potrzebne i czy można zapisać się do kolejki? Czy należy przyjechać na pierwsza wizytę jak najszybciej i od tego momentu będziemy oczekiwać na swoją kolej czy też na pierwszą wizytę czekamy w kolejce. Jeśli nie ma już miejsc na rok 2015, to czy dopiero w styczniu 2016 będzie wiadomo ile jest miejsc w kolejnym roku, czy już teraz można zapisać się na przyszły rok?

Informacja Ministerstwa Zdrowia: „W trakcie trwania Programu możliwa jest tylko jednorazowa zmiana realizatora. Para chcąca zmienić realizatora musi wskazać dokładnie do jakiego innego realizatora chce się przenieść. Po otrzymaniu dokumentacji od podmiotu w sprawie przeniesienia pary, realizacja zawartej we wniosku dyspozycji jest przeprowadzana niezwłocznie, czyli najszybciej jak jest to możliwe. Procedura w zakresie zmiany realizatorów dla par uczestniczących w Programie, przewiduje, iż o zmianie realizatora, dokonanej na podstawie dokumentacji otrzymanej zpodmiotu, są informowane: podmiot, z którego para zrezygnowała i podmiot nowo wybrany.Program będzie kontynuowany do końca czerwca 2016 r. W związku z czym decyzję można podjąć na dowolnym etapie udziału w Programie, z zastrzeżeniem, iż zmiany tej nie można dokonać w trakcie trwania leczenia lub w sytuacji posiadania niewykorzystanych zarodków przechowywanych.” W kwestii dostępności miejsc i czasu oczekiwania na refundowany zabieg w nOvum, prosimy o telefonicznykontaktzrejestracją przychodni. Na razie przenosiny zostały wstrzymane, aby zapewnić możliwość skorzystania z refundowanych zabiegów wszystkim parom już zakwalifikowanym w nOvum. Sytuacja może się zmienić pod koniec roku 2015 lub w roku przyszłym.

Powrót do forum