Refundacja IVF

Program refundacji in vitro jasno określa zasady przystąpienia niepłodnych par do niego. Jednym z warunków jest udokumentowane leczenie niepłodności w roku poprzedzającym przystąpienie pary do programu. Wraz z żoną staramy się od ponad 5 lat o dziecko, mamy za sobą nieudane in vitro. Jednak przez ostatni rok postanowiliśmy odpuścić gonitwę po gabinetach ginekologicznych w poszukiwaniu przyczyny niepłodności. Czy ta ponad roczna przerwa, a co za tym idzie brak dokumentacji z tego okresu, dyskwalifikuje nas z uczestnictwa w programie refundacji in vitro?

Powinniście Państwo udokumentować roczne leczenie przed przystąpieniem do in vitro, ale nie musi to być bezpośrednio przed zabiegiem. Tak więc jeśli spełniacie Państwo pozostałe kryteria, będziecie mogli być zakwalifikowani do refundacji.

Embriolog nOvum

Powrót do forum