Refundowany IVF a podejście do komercyjnego IUI

Czy będąc w programie refundacji in vitro po nieudanej pierwszej próbie ICSI i słabych parametrach nasienia można podejść dodatkowo do IUI nasieniem dawcy poza programem?

Nie, nie można.

Embriolog nOvum

Powrót do forum