Rodzaj stymulacji przy bardzo słabych parametrach nasienia

Jaka jest skuteczność zastosowania metody in vitro na cyklu naturalnym, a jaka na cyklu stymulowanym? Czy przy bardzo słabych parametrach nasienia warto próbować na cyklu własnym, czy raczej pomyśleć o cyklu stymulowanym i mrożeniu zarodków?

W 2011 roku w Novum skuteczność transferów w cyklach naturalnych (bez zastosowania jakichkolwiek leków stymulujących przysadkę oraz jajniki lub hamujących ich wydzielanie) wynosiła 8,3%; skuteczność cykli „lekko” stymulowanych w zależności od rodzaju zastosowanych leków wynosiła 12,5% - 25,2%. Skuteczność transferów w cyklach stymulowanych wahała się w graniach od 20,6% do 48,8% w zależności od zastosowanego protokołu stymulacyjnego. Oczywiście rodzaj stymulacji jaki może być zastosowany w konkretnym przypadku zależy od tzw. rezerwy jajnikowej. Zwykle cykle naturalne lub minimalnie stymulowane proponujemy pacjentkom, które źle odpowiadały na rutynową stymulację lub istnieje u nich takie ryzyko co można oszacować wykonując badania hormonalne (AMH, FSH) i USG. Stąd pewnie znacznie niższa szansa na ciążę w takich sytuacjach. O ile lekarz uzna, że nie ma w Pani przypadku medycznych przeciwwskazań, warto rozważyć przygotowanie do punkcji w cyklu stymulowanym, trzeba bowiem uwzględnić ryzyko, że z uwagi na słabe parametry nasienia po przeprowadzeniu procedury ICSI pula prawidłowo zapłodnionych komórek jajowych może być ograniczona.

Embriolog nOvum

Powrót do forum