Różne tempo wzrostu pęcherzyków

Co jest najczęściej przyczyną sytuacji, w której podczas stymulacji na krótkim protokole jeden pęcherzyk rośnie dużo szybciej niż pozostałe?

Jest to indywidualna odpowiedź na stymulację. Należy rozważyć inne protokoły stymulacji w zależności od sytuacji klinicznej. Jeśli rezerwa jajnikowa jest dobra, korzystnym może okazać się długi protokół z odpowiednim, mocnym „wyciszeniem” jajników przed włączeniem właściwych leków stymulujących. Czasem wzrost tylko jednego pęcherzyka po stymulacji może być spowodowany niską rezerwą jajnikową, czasem wręcz przeciwnie obecnością nadmiaru drobnych pęcherzyków w jajnikach i ich oporności na leki stymulujące. W każdym przypadku sposób stymulacji należy dobrać indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej i uprzedniej reakcji na leki stymulujące.

Embriolog nOvum

Powrót do forum