Różnica pomiędzy HCG a beta-HCG

Moje pytanie dotyczy różnicy pomiędzy oznaczeniem poziomu hormonu hCG a beta-hCG. W 11. dniu po transferze oznaczyłam poziom beta-hCG i wynik wyniósł 109,6 mIU/ml. Badanie mam powtórzyć w 13. dniu po tranfserze. Z pisemnej informacji uzyskanej od Państwa w dniu transferu wynika, że powinnam oznaczyć hormon hCG. Czy następne badanie (tj. w 13. dniu) mam wykonać jako oznaczenie hCG czy mam być konsekwentna i oznaczyć beta-hCG?

Oznaczenie HCG jest oznaczeniem całościowym, co oznacza, że otrzymany wynik jest składową poziomu dwóch podjednostek tego hormonu (alfa i beta). Oznaczenie poziomu βHCG jest badaniem czulszym – dotyczy tylko jednej podjednostki hormonu. Dla stwierdzenia ciąży nie ma znaczenia czy robi się badanie HCG czy βHCG , ale żeby wyniki były porównywalne należy konsekwentnie robić to samo oznaczenie, zatemskoro oznaczyła Pani βHCG, przy okazji kolejnego pobrania krwi proszę oznaczyć także tylko tę podjednostkę hormonu, lekarzowi będzie łatwiej zinterpretować wyniki i prognozować rozwój ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum