Rozwój zarodków spowolnił po trzeciej dobie hodowli, jaka mogła być tego przyczyna?

Podchodziliśmy do 3 próby IVF-u; za namową lekarza zdecydowaliśmy na wydłużoną hodowlę zarodków (utworzono 12 embrionów); rozwój zarodków spowolnił po trzeciej dobie hodowli, jaka mogła być tego przyczyna?

Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.Nie jest jednak wykluczone, że wpływ na wolniejszy rozwój zarodka mają także inne czynniki, choć nie zawsze są one łatwe do rozpoznania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum