Ryzyko OHSS – po punkcji arodki zostały zamrożone; po jakim czasie mogę przystąpić do transferu?

Po punkcji miałam mieć transfer, ale wystąpiło ryzyko OHSS i wysoki progesteron zarodki zostały zamrożone. Po jakim czasie mogę przystąpić do transferu?

Na ogół zaleca jeden cykl przerwy przez transferem rozmrożonych zarodków. Podjęcie ostatecznej decyzji w tym zakresie należy do lekarza prowadzącego, który dokona tego na podstawie Pani stanu zdrowia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum