Skurcze macicy po ET, jak im zapobiec?

5 - 6 dpt odczuwałam skurcze macicy, jak w trakcie miesiączki. Nie zapobiegła im No-spa w dawce 3 x 40 mg. Podobne dolegliwości odczuwałam po pięciu inseminacjach. W jaki sposób ich uniknąć?

Nie każda odczuwalna czynność skurczowa macicy ma negatywny wpływ na implantację, choć może tak się oczywiście zdarzać. Proszę cierpliwie odczekać aż upłynie 12 – 14 dni od transferu i po tym czasie wykonać test ciążowy. Jeśli próba zapłodnienia pozaustrojowego, którą Pani przeszła okazałaby się tym razem nieskuteczna (czego Pani nie życzymy), a wyeliminowane zostałyby przy tej okazji wszystkie inne przyczyny niepowodzenia (ładne zarodki, prawidłowa macica, co zostało potwierdzone w histeroskopii, wyeliminowane przyczyny genetyczne), to można byłoby przypuszczać, że przyczyna niepowodzeń może leżeć w nadmiernej czynności skurczowej macicy. Obecnie trwają badania leków eliminujących skurcze macicy po transferze. Gdyby ta próba nie powiodła się, można rozważyć zastosowanie w trakcie transferu leków zmniejszających skurcze macicy. Należy o tym porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum