Słaby przyrost hCG, co dalej z moją ciążą?

Jestem po transferze 5-dniowego zarodka (już w stadium blastocysty) W 8 dpt mój wynik hCG wyniósł 70,25, natomiast w 10dpt - 80,25. Czy wszystko już stracone przy tak małym przyroście hCG? Czy lekami sztucznie nie podtrzymuję tego, co już przestało funkcjonować?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.Proszę raz jeszcze oznaczyć poziom hCG, a wszystkie uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem, który podejmie decyzję dotyczące dalszego postępowania w Pani przypadku. W sytuacji zbyt wolnego przyrostu hCG przyjmowanie leków nie zmieniłoby sytuacji.

Embriolog nOvum

Powrót do forum