Sposób postępowania przy niskiej rezerwie jajnikowej i zaburzeniach poziomu testosteronu

Czy po obniżonej rezerwie jajnikowej można określić w przybliżeniu liczbę komórek jajowych? Ile można wykonać in vitro przy niskim AMH 0,6? Czy powinien być stosowany protokół długi, czy krótki? Czy problem z owłosieniem może mieć wpływ na in vitro? I czy podniesiony poziom testosteronu ma znaczenie?

Jeśli pomiar AMH jest wiarygodny, można z bardzo dużym przybliżeniem spodziewać się pobrania ok. 4 komórek. W przypadku pacjentek z niską rezerwą jajnikową, raczej nie stosuje się długich protokołów, lecz różnego rodzaju protokoły krótkie. Obecnie najczęściej w Novum stosujemy protokół z antagonistą, czasem nieco zmodyfikowany dodaniem antyestrogenów lubpodaniem estrogenów w drugiej połowie poprzedzającego właściwą stymulację cyklu. Czasami stosujemy krótkie protokoły z agonistą lub w ostateczności cykle naturalne lub minimalnie stymulowane. Dobór odpowiedniej stymulacji jest poprzedzony nie tylko badaniemAMH, ale równieżFSHw 2. – 3. dc, badaniem USG we wczesnej fazie folikularnej z określeniem ilości drobnych pęcherzyków w jajniku, brana jest pod uwagę także odpowiedź na poprzednie stymulacje, jeśli były przeprowadzane. Wszelkie nieprawidłowe poziomy innych hormonów mają wpływ na przebieg stymulacji i ostateczny wynik zabiegu, dlatego należy je zdiagnozować i leczyć, jeśli to możliwe. Nadmierne owłosienie i podwyższony poziom testosteronu rzadko kojarzy się z niską rezerwą jajnikową, raczej jest odwrotnie. Pacjentki takie częściej mają problemy z owulacją, a w jajnikach jest nadmiar pęcherzyków jajnikowych i przewidywana jest nadmierna reakcja na stymulację. Oczywiście możliwe jest wystąpienie niskiej rezerwy jajnikowej i podwyższonego poziomu męskich hormonów, szczególnie jeśli w leczeniu np. policystycznych jajników została zastosowana kauteryzacja jajników lub inne operacyjne zmniejszenie ilości drobnych pęcherzyków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum