Statystycznie ok. 80% dojrzałych komórek jajowych w wyniku przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego zapłodni się prawidłowo, a 30 – 50% z nich dohoduje się do stadium blastocysty.

Mogę zapładniać tylko 6 komórek, na ile (statystycznie) blastocyst mogę liczyć?

Statystycznie ok. 80% dojrzałych komórek jajowych w wyniku przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego zapłodni się prawidłowo, a 30 - 50% z nich dohoduje się do stadium blastocysty.

Embriolog nOvum

Powrót do forum