Stężenie AMH, czy to możliwe, aby wynik z cyklu na cykl tak wzrósł? I czym ten wzrost może być spowodowany?

W dniu 14.05.15. wykonałam badanie AMH - wynik 0,45. Ponieważ obraz USG na początku bieżącego cyklu nie zgadzał się Pani doktor z wynikiem (8 pęcherzyków antralnych) powtórzyłam badanie w dniu 15.06.15 - wynik 1,23. Oba badania były robione w tym samym laboratorium, a na moją prośbę obie próbki zostały powtórnie zbadane i wyniki sie potwierdziły. Czy to możliwe, aby wynik z cyklu na cykl tak wzrósł? I czym ten wzrost może być spowodowany?

Regułą jest spadek poziomuAMHwraz z upływem – jego stężenie w organizmach pań maleje w kolejnych latach ich życia. Wzrost stężenia AMH nie jest możliwy, jest to raczej błąd pomiaru, być może związany z niestabilnością testów do oznaczeń AMH.

Embriolog nOvum

Powrót do forum