Stężenie estradiolu i progesteronu – o czym świadczą uzyskane wyniki?

W 14 dc estradiol wyniósł 68,22 pg/ml, więc uważam, że chyba jest zdecydowanie za niski. W 21dc wykonałam progesteron i wyniósł on 25,68 ng/ml. O czym to może świadczyć?

Trudno interpretować wyniki nie znając Pani sytuacji klinicznej ani nie wiedząc z jakiego powodu zlecono Pani wykonanie wspomnianych badań. Zapewne zakresy wartości referencyjnych dla obu hormonów znajdują się na wyniku, który odebrała Pani za laboratorium. Normą dla estradiolu w szczycie owulacyjnym jest zakres 13 – 330 pg/ml, zaś dla progesteronu po owulacji 1 – 28 ng/ml, zatem Pani wyniki mieszczą się graniach ustalonych norm, jeśli to był naturalny cykl bez stymulacji hormonalnej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum