Stosowanie preparatów z estradiolem w cyklu przed stymulacją do IVF-u

W jednej z odpowiedzi na forum przeczytałam, że zastosowanie estradiolu w fazie lutealnej przed właściwą stymulacją może poprawić ilość i jakość komórek jajowych. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam: to znaczy, że estradiol ma być przyjmowany w drugiej połowie cyklu poprzedzającego cykl ze stymulacją?


Tak, w takim przypadku preparaty estradiolu należy przyjmować w drugiej fazie cyklu poprzedzającego cykl, w którym pacjentka rozpocznie stymulację hormonalną. Jest to tzw. Estradiol Priming Protocol – EPP.

Embriolog nOvum


Powrót do forum