Stymulacja przy wysokim poziomie AMH

Jak interpretować wynik AMH - 10ng/ml u 32-letniej kobiety przy braku PCOS, czy nie będzie problemu ze stymulacją przed IVF/ICSI?

PoziomAMHw Pani organizmie jest znacznie podwyższony – normą jest stężenie 1,0 ng/ml - 3,0 ng/ml. Na podstawie poziomuAMHmożna przewidywać odpowiedź organizmu pacjentki na ewentualną stymulację hormonalną – w przypadku wysokich poziomów ewentualna stymulacja powinna być bardzo ostrożna, ale jednocześnie wysoki poziomAMHjest wyznacznikiem bardzo dobrej rezerwy jajnikowej, rokuje bardzo dobrą odpowiedź na stymulację hormonalną, a co za tym idzie dużą szansę na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum