Subkliniczne zapalenie endometrium – czy ten stan mógł być przyczyną braku implantacji podanych zarodków dobrej jakości?

Po biopsji endometrium, w wyniku z histopatologii wyszło subkliniczne zapalenie endometrium. Dodam, że w badaniu histeroskopem wszystko wyszło w porządku. Jakie są szanse na wyleczenie tego stanu antybiotykiem (Doxycyclinum)? Czy ten stan mógł być przyczyną braku implantacji podanych zarodków dobrej jakości?

Jeśli zostały wykluczone wszystkie inne powody braku ciąży po zabiegu in vitro, zapalenie endometrium mogło być jedną z potencjalnych przyczyn niepowodzenia transferu. Czy zlecona przez lekarza kuracja była skuteczna, okaże się po zakończeniu antybiotykoterapii. Zazwyczaj zaleca się wtedy kontrolną biopsję endometrium

Embriolog nOvum

Powrót do forum