Świeży transfer zarodka w 5 dobie 2AB, czy to jest dobry zarodek?

Świeży transfer zarodka w 5 dobie 2AB, czy to jest dobry zarodek?

Osiągnięcie przez zarodek stadium blastocysty w 5–tym dniu hodowli zarodkowej jest dobrą prognozą dla uzyskania ciąży. Chociaż przyjmuje się, że najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB, to stadium wczesnej blastocysty (2) również jest właściwe dla piątej doby po IVF / ICSI. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum