Szansa na ciążę przy zapłodnieniu tylko dwóch komórek jajowych

Witam!

Jaka jest szansa na powodzenie in vitro w przypadku wykorzystania tylko dwóch komórek jajowych?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Powodzenie zapłodnienia in vitro zależy od wielu czynników - od wieku pacjentki, tzw. rezerwy jajnikowej, czyli odpowiedzi jajników na stymulację hormonalną, ewentualnych schorzeń towarzyszących (endometrioza, polipy, mięśniaki, itp.), wyników badań genetycznych, ilości i powodzenia dotychczasowych prób IVF, a także parametrów nasienia partnera.
Teoretycznie, wraz z każdą dodatkową komórką jajową przeznaczoną do procedury ICSI, rosną szansę na prawidłowe zapłodnienie całej puli komórek i uzyskanie właściwie rozwijających się zarodków.
Według naszych danych statystycznych, ograniczenie ilości komórek jajowych przeznaczonych do ICSItylkododwóch (i przy konwencjonalnej stymulacji, iprzy łagodnej stymulacji, która ogranicza również ilość powstałych do zapłodnienia komórek), zmniejsza indywidualną szansę na ciążę przy danym świeżym transferze o ok. 10%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum