Szansa na ciążę z rozmrożonych oocytów

Jestem po nieudanym in vitro; ponieważ wszystkie moje mrożone zarodki nie przeżyły rozmrażania, zostały mi tylko zamrożone oocyty. Jaka jest szansa, że one przeżyją rozmrażanie i zapłodnią się; czy będziemy mogli skorzystać z refundowanego in vitro i kiedy, ponieważ ten wykonałam na własny koszt?

Macie Państwo szansę na uzyskanie ciąży po pomyślnym zapłodnieniu mrożonych uprzednio komórek jajowych, jest ona jednak statystycznie mniejsza niż szansa na powodzenie „świeżego” lub kriotransferu. W Novum skuteczność rozmrożenia oocytów wynosi 74%, a uzyskania ciąży – 35% na przeprowadzony transfer. W programie refundacyjnym można skorzystać z mrożonych oocytów pod warunkiem, że w momencie, w którym zostały one zamrożone były spełnione kryteria zakwalifikowania Państwa do refundowanego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. O tym czy tak było może zdecydować lekarz Państwa kwalifikujący na podstawie przedstawionej przez Państwa dokumentacji medycznej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum