Szanse na ciążę przy niskim AMH

Czy koleżanka ma szansę na ciążę przy AMH 0,16 ng/ml (badanie ze stycznia 2014; w kwietniu 2012 r było 0,78)? Ponadto ma insulinoodporność i bierze leki w celu unormowania TSH. We wrześniu 2012 r. przeszła punkcję jajników. Do transferu nie doszło z powodu braku prawidłowego rozwoju zarodka. Czy można jej jeszcze pomóc, czy pozostaje komórka dawczyni?

Normą jest stężenieAMHna poziomie 1,0 ng/ml - 3,0 ng/ml; na podstawie poziomutego hormonumożna przewidywać odpowiedź organizmu pacjentki na ewentualną stymulację. W przypadku pacjentek cierpiących z powodu niskiej rezerwy jajnikowej, uzyskane w trakcie stymulacji hormonalnej komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia, a uzyskane z nich zarodki - obniżony potencjał rozwojowy. W sytuacji, w której pacjentka nie odpowiada na stymulację hormonalną, a występują u niej naturalnie cykle owulacyjne, można spróbować pobrać komórkę jajową w cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym, np. antyestrogenami. W takiej sytuacji szansa na ciążę istnieje, ale jest znacznie niższa niż u pacjentek z prawidłową rezerwą jajnikową. W Novum kwalifikację do dawstwa oocytu przeprowadza lekarz prowadzący, mający bezpośredni kontakt z pacjentką, wgląd do jej historii choroby i wyników aktualnych badań, który na tej podstawie orzeka czy pacjentka nie ma realnych szans na ciążę z własnych komórek jajowych i czy nie ma innych (oprócz braku komórek jajowych) przeszkód uniemożliwiających zajście w ciążę. W takiej sytuacji zalecamy również rozmowę pacjentów z psychologiem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum