Szczegóły dotyczące dawstwa oocytów

Chciałabym się dowiedzieć w przybliżeniu o koszt in vitro z adopcją komórki jajowej? Ile mniej więcej trwa cała procedura? Za co tak naprawdę płacimy? Oraz ile komórek możemy zaadoptować?

nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość użycia komórki jajowej (zazwyczajanonimowej) dawczyni do zapłodnienia metodąin vitro.Z uwagi na to,że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka ilość komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy.Ilość dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyć, a czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników. Koszt procedury uzależniony jest od rekompensaty, jaką otrzymuje dawczyni komórek; wnoszona przez pacjentów opłata pokrywa także koszt zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego na otrzymanych od dawczyni komórkach oraz transfer powstałych zarodków. Najczęściej staramy się przekazywać pacjentom biorcom dwie komórki jajowe pochodzące od dawczyni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum