Szybko dzielący się zarodek

Witam!

Jestem po transferze zarodka. Transfer był w trzeciej dobie po punkcji. Moje pytanie dotyczy stadium dzielenia. Wszędzie gdzie tylko czytam, również na Państwa forum napisane jest, że w trzeciej dobie zarodek dobrze rokujący powinien mieć 4 blastomery w drugiej dobie, w trzeciej – 8. Mój miał 13. Czy to prawidłowo?

Rzeczywiście według wielu doniesień naukowych i naszego doświadczenia najlepiej rokują embriony, które w trzeciej dobie mają 8 blastomerów. Dotyczy to dokładnie 68-ej +/-1 godziny od zapłodnienia. Embriony dzielące się wolniej lub szybciej rokują nieco słabiej, ale oczywiście jest możliwe, aby zagnieździły się i dały zdrową ciążę. Ważne jest dokładne określenie czasu jaki upłynął od chwili zapłodnienia do momentu, w którym oceniamy zarodek, ponieważ po upływie 68-69 godzin dzieli się on dalej i w trzeciej dobie po południu może mieć już więcej blastomerów i być zupełnie prawidłowym; w 4-ej dobie po zapłodnieniu (dokładnie w 92-iej godzinie) powinien być morulą (zarodkiem ze skompaktowanymi, czyli zlanymi ze sobą blastomerami, których w tym momencie powinno być ponad 16).

Wszystkie te dane oparte są na rutynowych obserwacjach przeprowadzanych raz do dwóch razy dziennie. Obecnie coraz częściej zaczynają być stosowane inkubatory z kamerą, która umożliwia stałe (a konkretnie raz na 10-20 min) podglądanie stadium rozwoju zarodka i jego dokumentację zdjęciową (tzw. time lapse). To otworzy na pewno nowe możliwości dużo dokładniejszej oceny zarodków w przyszłości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum